+358 40 8475 441 [wookori]

Aurinkovoimalat

Aurinkoenergia 

Meiltä saat kaikki aurinkovoimalat asennettuna.

Aurinkoenergia ja aurinkosähköasennukset Mäntsälä, Pukkila, Pornainen, Järvenpää, Kerava, Hyvinkää, Porvoo ja Lahden alueilla. Myös muilla alueilla sopimuksen mukaan.

Aurinkokentät voit hankkia kauttamme näin.

1. suoralla kaupalla, jolloin omistatte voimalan heti asennuksen jälkeen täysimääräisesti, tähän voi hakea energiatuen ja tehdä välittömät vähennykset.

2. Energian myyntisopimuksella. Tällöin mitoitetaan tarvittava laitteisto, hoidamme laitteistot ja asennukset ilman kustannuksia yrityksellenne. Voimalasta tehdään energianmyyntisopimus, jolloin maksatte tuotetusta energiasta sopimushinnan mukaisen korvauksen sopimusjakson ajan, joka on 10-25 vuotta riippuen laitteiston koosta. Käytännössä aurinkovoimala maksaa itse itseään jatkuvasti, ilman yrityksen erillisiä korvauksia. Sopimuskauden jälkeen omistatte voimalan kokonaisuudessaan.

Aurinkokentät

Aurinkopaneeleiden maa-asennuksen hyviä puolia on, että ne voidaan asentaa lähes poikkeuksetta parhaaseen asennuskulmaan jolloin vuosituotto on mahdollisimman hyvä. Esimerkiksi maatiloilla ja taajamien ulkopuolella on usein paljon hyvää hyödynnettävää tilaa tälle asennustavalle.

Aurinkopaneelit voi asentaa helposti myös suurien tasakattoisten hallien katoille niille valmistetuilla asennustelineillä. Tässäkin tilanteessa on mahdollista ottaa huomioon asennuksen yhteydessä paneelien suuntaus. Suuremmat aurinkopaneelikentät ja järjestelmät tarjouksen mukaan, ota tarvittaessa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.Kuvassa esitettynä TAMK:in luoma suuntauksen vaikutus aurinkopaneelin tuottoon. Kuten huomaa, häviöt eivät ole huomattavia vaikka suuntaus ei ole täysin optimaalinen. Me pyrimme kuitenkin mahdollisimman optimaaliseen asennukseen, jotta tuotto olisi sinulle paras.

Energiatukia eri hankkeisiin

Autamme tarvittaessa selvittämään hankerahoituksen tarvetta yrityskohtaisesti.

Yritykset saavat energiatukea hankkeiden toteuttamiseen 20-50% riippuen yrityksen toimialasta ja tyypistä.

Palveluihimme on kuluvana vuonna 2019 -> mahdollista hakea Työ- ja elinkeinoministeriön tukea, jotka eriteltyinä alla

Energiansäästöä ja energiatehokkuutta edistävät investoinnit vuonna 2019 (tavanomainen teknologia)

Selvityshankkeet:

  • 50 % energiatehokkuussopimuksiin liittyvät kuntasektorin, mikroyritysten ja pk-yritysten energiakatselmukset
  • 40 % muut energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet

Autamme mielellämme, jos uusi energinen tulevaisuus yrityksessänne kiinnostaa.